Antifascistisk demonstrasjon mot SIAN i Trondheim

Skrevet av aktivister i Trondheim.

Mandag 22. august deltok aktivister fra Kampkomiteen i Trondheim på en demonstrasjon mot fascistene i SIAN. 

Før demonstrasjonen hadde aktivister fra Kampkomiteen hengt opp plakater sentralt og øst i Trondheim for å mobilisere til demonstrasjonen. Det ble også hengt opp plakater flere steder i nabokommunene Malvik og Stjørdal.

Til tross for store mengder politi på stedet og at noen organisasjoner hadde valgt å holde et eget arrangement et annet sted i sentrum, møtte et hundretalls motdemonstranter opp på torget for å vise sin avsky mot SIANs muslimhat og rasisme. Megafoner og lydanlegg ble etter kort tid beslaglagt, og mange demonstranter ble ID-kontrollert av politiet. En god del ble kroppsvisitert, og politiet tok også noen demonstranter til side for å fotografere dem. Som tidligere gikk de særlig etter unge ikke-hvite, og vekslet mellom å gi tilsnakk og “være kule” under demonstrasjonen. Som i fjor var det satt inn rikelig med ressurser i form av droner, pansrede kjøretøy og politioppbud både på torget og på tak i nærheten. Et paradoks sammenlignet med håndteringen av pride-markeringene i etterkant av skytingen i Oslo i juni.

Likevel ble rasistene møtt med taktfast roping av slagord under hele arrangementet, blant annet slagord som “ingen nazister i våre gater,” “kampen fortsetter – fascismen skal knuses,” “dra hjem, SIAN,” “hele Trondheim hater SIAN,” “antifascisme er sjølforsvar” og “hold kjeft, SIAN!” Det ble også blåst i fløyter og laget annen støy for å hindre SIAN i å få spre sin muslimhets.

Til stede var også et lite antall støttespillere for SIAN, blant annet fascistene i Alternativ Media. De fikk også lenge lov av politiet til å filme tett opp i ansiktene på motdemonstrantene før- og i starten av demonstrasjonen. Et par politifolk fungerte nærmest som eskorte for fascistene ved å følge dem hakk i hæl mens trakasseringen pågikk. Først da fascistene til slutt framprovoserte knuffing ved å dytte folk som holdt opp armen foran kamera plasserte politiet Alternativ Media bort fra motdemonstrantene. Flere motdemonstranter ble tatt til side og politiet ba om informasjon de ikke har krav på, som telefonnummer.    

Doner til Kampkomiteen