Demonstrasjon mot SIAN i Bergen

Skrevet av aktivister i Bergen.

Kampkomiteen deltok på en motdemonstrasjon mot SIAN på Tårnplassen i Bergen. I forkant av motdemonstrasjon i Bergen var det blitt hengt opp plakater rundt i byen. Aktivister møtte tidlig opp med banner og flagg. Et stort antall organisasjoner og miljøer var tilstede. Og når SIAN startet sitt arrangement var allerede en folkemengde på 100-200 demonstranter samlet seg.

Som i fjor hadde politiet sperret Tårnplassen på alle sider og gjennomførte visitasjoner av alle og id-kontroll på mange. Flere ungdommer ble ikke sluppet inn til demonstrasjonsområdet. Politiet overvåket demonstrasjonen med sivilpoliti, fotografer og en drone. Og hadde en stor mengde politibiler og opprørspoliti klare for å slå ned på massene og arrestere folk. Som i fjor prøvde politiet og andre å bruke mange “myke” midler for å stoppe folk. Inkludert utekontakten, kommunen og en vegg av paroler som skulle blokkere demonstranter fra å kjempe på sperringene og komme seg over sperringene.I begynnelsen av demonstrasjonen dukket det en person som gjorde nazihilsener foran demonstrantene. Personen ble raskt konfrontert og store deler av demonstrasjonen ble satt i bevegelse og jaget personen ut fra Tårnplassen. Det ble holdt en kort appell som manet til kamp mot SIAN og politiet. Appellen mottok mange anerkjennende nikk fra de fremmøtte og appellanten dro i gang slagord da den var ferdig. Gjennom hele demonstrasjonen ble det ropt slagord som “SIAN ut av Bergen”, “Ingen rasister i våre gater”, “Hold kjeft, dra hjem” og “Vi knuste dem i 45, vi skal knuse dem igjen” av de fleste demonstrantene i takt som overdøvet SIAN. Demonstranter brukte også skilt til å lage lyd og rytme. En demonstrant delte ut sjokolade til meddemonstrantene for å heve moralen og energinivået i demonstrasjonen. Flere kampsanger som Internasjonalen, Bella ciao og Avanti popolo skapte også god kampånd blant demonstrantene. Når SIAN begynte å pakke sammen etter 2 timer jublet demonstrasjonen og noen av demonstrantene gikk over til den andre siden av plassen for å vise SIAN raskeste vei ut av Bergen.

Doner til Kampkomiteen