Bergen: Åpent møte om Indias krig mot folket!

Skrevet av aktivister i Bergen.

Kampkomiteen i Bergen inviterer til åpent møte om Indias krig mot folket.

Lørdag 17.09 kl. 12.00
Strømgaten 1

Indias Kommunistiske Parti (Maoistene) leder folkehæren People’s Guerrilla Liberation Army (PGLA), og har opprettet folkekomiteer som har delt ut jord til de som arbeider på den. Der er alle reaksjonære lover avskaffet, kvinneundertrykking bekjempes hardt og massenes herskere er massene selv. Et nytt samfunn blir født midt i det gamle. Disse revolusjonære folkekomiteene har nå millioner av mennesker som bor i dem, og forent i et system er de blitt blomstrende støttebaser for den indiske revolusjonen.

Denne revolusjonen er et mektig fyrtårn av håp og inspirasjon for alle som ønsker å se en slutt på det imperialistiske marerittet, og som streber etter å bygge et samfunn fritt for undertrykking og utbytting.

Den gamle indiske staten har gjort alt den kan for å drukne massenes kamp i blod. Det beryktede reaksjonære og folkemorderiske regimet ledet av Modi, beryktet i verden for hendelser som dets ondskapsfulle forbrytelser mot muslimene i India og deres utbredte kvinnehat, stiller seg i spissen for krigen mot folket.

Denne krigen mot folket, har på den ene siden til formål å få innført og sementert et hindunasjonalistisk og reaksjonært styre, og på den andre siden, så er disse områdene som opprørerne kontrollerer svært rike på naturressurser, som det reaksjonære Modi regimet er svært interessert i å få solgt unna til imperialistiske selskaper. «Problemet» med at det bor folk der, løser de med brutal undertrykkelse og vold.

«Operation Green Hunt», «SAMADHAN» og «Prahar» er navn på reaksjonære kampanjer som de gjennomfører i henhold til det imperialistiske konseptet «Low Intensity Conflict» som ikke bare inkluderer militære tiltak (folkemord og direkte undertrykking), men også «sosiale komponenter» og psykologisk krigføring. Modi-regimet bruker alle disse «taktikkene» samtidig som det fremmer den mest sjåvinistiske hindunasjonalismen. De bruker til og med den indiske hæren og flyvåpenet mot folket.

Svært lite informasjon om denne såkalte “lavintensitetskonflikten” er noe vi hører noe om her i Norge.

Det heltemodige indiske folket må støttes. Vi må spre informasjon om deres kamp og fordømme den råtne gamle indiske staten og Modi-regimet. Den indiske revolusjonen er et kamprom mot imperialismen og dette ropet må runge verden rundt. Den gamle statens folkemorderiske karakter og regimet som leder den må avsløres og fordømmes. Undertrykkingen og forfølgelsen av folkebevegelsen, nasjonale minoriteter, «kasteløse» og alle andre deler av de undertrykte massene må bekjempes med praktisk solidaritet.

Undertrykkingen av grunnleggende demokratiske rettigheter, som ytringsfriheten, må motarbeides. Solidariteten med de tusener på tusener politiske fanger må styrkes, og sakene til slike fremtredende progressive intellektuelle som poeten Varavara Rao og professor G.N. Saibaba må ikke forbigås i stillhet av noen som ønsker å forsvare folkets rettigheter.

Kom på møte lørdag 17.09 kl 12.00 i Strømgaten 1 for å høre mer om situasjonen og om hva vi som bor her kan gjøre, og hvorfor dette også angår oss!

Doner til Kampkomiteen