Løpeseddel mot krig og økte priser

Av redaksjonen.

Kampkomiteen har laget denne teksten til en løpeseddel mot den imperialistiske krigen og at kapitalistene og deres stater velter byrdene for krisa over på det arbeidende folket.

Ned med krigen og de økte prisene!

Kapitalistene og deres stat sender nå regninga for krigen og krisa over til arbeiderklassen. Det er uakseptabelt! Vi bør bekjempe prisstigningene med krav om gratis kollektivtransport, avskaffelse av moms og drivstoffavgift og makspris på strøm!

Den russiske imperialismen har angrepet Ukraina. På samme måte som USA-imperialismen har herjet i Somalia, Irak, Afghanistan, Syria og Libya, slipper russisk imperialisme død og fordervelse løs på det ukrainske folket. Dette er et resultat av imperialismen, hvor noen få rike og mektige land undertrykker og utbytter flertallet av verdens folk.

Rivaliseringen mellom imperialistene skal nå betales av arbeiderklassen i alle land. Norsk imperialisme skal øke budsjettet for militæret. Krigen har forverret den økonomiske krisa og høyere priser, og dette rammer hele Europa.

Men årsaken til prisstigningene er ikke krigen. Årsaken er krisa i kapitalismen. Denne krisa begynte i 2020. Staten lyver når de sier dette skjedde på grunn av covid. Det var krise rundt år 2008, 2000 og 1990 og så videre. Dagens nedgang i økonomien kunne man se begynnelsen på i 2019, før pandemien. Med omtrent ti års mellomrom går kapitalismen inn i krise. Krisa er en del av dette råtne systemet. Nå vil kapitalistene igjen at arbeiderklassen skal betale regninga for deres krise.

De rike blir rikere. De har tjent enorme summer under krisa. For eksempel har eierne av norske butikker økt profitten og formuen sin enormt. Nå skal folk betale enda mer for at Rema-Reitan og Rimi-Hagen skal bli enda rikere. Eierne skal tjene penger når det går oppover, og de skal tjene penger når det går nedover. Arbeidsfolk og fattige skal betale, både for oppgangen og nedgangen.

Prisene i mai 2022 var 6,3  prosent høyere enn i 2021. Uten strømstøtte ville økningen vært 8,2 prosent. Inflasjonen er høyere enn på 40 år, og prisene på å leie bolig var fem prosent høyere i første kvartal av 2022 sammenlignet med samme kvartal i 2021. Prisene øker mest i store byer, for eksempel i Oslo, Bergen og Kristiansand. Norges bank vil dempe inflasjonen med høyere rente, og dermed må alle som eier bolig eller har annen gjeld betale mye mer i renter. Strømprisene og prisene på drivstoff øker ekstremt. Folk har hittil i år måttet betale i snitt 6 til 7 ganger mer for strømmen enn i 2020. 

Kort sagt: Krisa i kapitalismen og den imperialistiske krigen har skapt dyrtid for det arbeidende folket, i Norge og i hele Europa. Alt blir dyrere overalt. Men i stedet for å avskaffe moms på mat, fjerne billettprisen på kollektivtransport, subsidiere prisen på nødvendige matvarer – altså, i stedet for å sikre grunnleggende trygghet for folket – så bruker imperialistene krisa og krigen til egen vinning! Staten tjener mer enn noensinne. De har rekordstore inntekter på salg av olje og gass til Europa, og staten selger strømmen som er blitt rekorddyr. De store monopolene i dagligvarebransjen (Norgesgruppen, Coop og Rema) har aldri tjent mer penger enn de siste to årene. Staten og kapitalistene øker profitten, samtidig som de skylder på krigen i Ukraina for at alt blir dyrere.

Videre bruker regjeringa krigen som påskudd for å tvinge gjennom at «alle må stramme inn» samtidig som utgiftene til militæret skal økes kraftig. Dette betyr flere kutt i velferden i årene som kommer, mens skattene og avgiftene vil holdes høye, blant annet for å finansiere den norske krigsindustrien. Regninga for deres krise og for deres kriger, sendes til oss; til arbeiderklassen, små bedriftseiere, bønder, akademikere og studenter. Men vi vil ikke ha deres krig! Vi vil ikke ha deres krise! Vi må kjempe og gjøre motstand. Vi må reise våre rettferdige krav mot prisstigningene og den imperialistiske krigen!

Arbeidsfolk er mot prisstigningene og den imperialistiske krigen, men lederne i fagbevegelsen har sviktet oss totalt. Disse lederne er en del av Arbeiderpartiet og overklassen. De beskytter regjeringa i stedet for rettighetene til vanlige arbeidsfolk. Kapitalistene og politikerne bryr seg ikke om fattige. Vi kan ikke overlate til andre å forsvare våre interesser. Vi må organisere oss sammen og vi må kjempe sammen, for våre egne krav. Bli med, organiser deg, kjemp og gjør motstand!

Ingen kutt i velferden! Kutt strømpris, moms og drivstoffavgift!

Gratis kollektivtransport og billigere basismatvarer!

La kapitalistene betale sin egen krise!

Ned med den imperialistiske krigen!

Kamp mot økte priser!

Doner til Kampkomiteen