Bergen: Markering mot prisstigning og kutt

Skrevet av aktivister i Bergen.

11. desember deltok Kampkomiteen på en markering mot prisøkning og usosiale kutt i Bergen.

Markeringen ble holdt på Torgallmenningen og var et samarbeid mellom flere ulike grupper.
Hovedparolene for markeringen var:
Kamp mot prisøkningene!
Nei til økt husleie!
Stopp velferdskuttene!

Det ble holdt appeller som satte fokus på de økte prisene og på de usosiale kuttene som blir gjennomført av stat og kommune. Appellene ble møtt av heiing og hoiing fra forbipasserende og det ble delt ut løpesedler fra de som deltok i markeringen.


Noen utdrag fra appellen til Kampkomiteen:

Prisene på strøm har skutt i været og har tidvis vært over 20 ganger normalen. Prisene på drivstoff, mat, husleie og mye annet har også økt kraftig! Særlig de billigste matvarene og de grunnleggende varene har økt mest. I Bergen har husleien økt kraftig i år.

De fattige blir flere og de blir fattigere! I enkelte bydeler som Solheim, Sletten og Loddefjord er barnefattigdommen høy allerede før krisa. Hva er kommunens løsning? De øker prisen på SFO og øker prisen for mat i SFO og barnehage! De velter byrden av krisen over på de fattige!

Prisene på husleie stiger kraftig. Samtidig har kommunen latt kommunalboligene på Lotheveien forfalle og stå tomme i flere år. Kommunen skulle renovere disse. Men med de foreslåtte kuttene skal boligene istedenfor selges til boliginvestorer! Noe som kommer til å fortsette å drive opp leieprisene i et område der barnefattigdommen er over 20%.

Lønnen og trygden henger ikke med prisøkningen! Den ligger stort sett under de offisielle tallene for prisøkningen. Og de offisielle tallene vet vi godt at er lavere enn virkerligheten! Særlig for fattige! Vi må avvise alle krav om fredsplikt! I krisetider viser det seg hvem klassesamarbeidet tjener! De velter byrden av krisen over på oss og krever at streik skal skje i “ordnede former”! De krever at arbeidere bare skal få drive kamp og streik hvert andre år mens de selv raner arbeiderklassen hver eneste dag og uke! Hver måned som går kuttes lønnen av økende priser!

Vi må fortsette denne kampen! Vi må fortsette å demonstrere! Fortsette å mobilisere folk i byen, på arbeidsplasser, på skoler og universitet, i våre bydeler!

Vi må ta opp kampen mot økt husleie! Vi må nekte å godta at boliginvestorer tjener godt på folk som allerede sliter! Vi må ikke godta at Bergen Kommune selger boligene på Lotheveien til boliginvestorer, og krever at planen med å renovere disse fortsetter!

Vi må ikke godta de høye strømprisene! Vi må kreve makspris! Vi må ta kampen til strømselskapene, staten og kommunen! Vi må fortsette å demonstrere mot høye strømpriser.

Vi kan ikke godta kommunens kutt! Vi kan ikke godta at kommunen gjør SFO dyrere!

Vi kan ikke godta at lønnen og trygden ikke følger etter pristigningen! Ingen fredsplikt når kapitalen selv velter enorme byrder på oss! Streik for høyere lønn! 

Doner til Kampkomiteen