Film: Kampkomiteen 2022

Av redaksjonen.

Vi deler her et tilbakeblikk på 2022 og ønsker alle våre aktivister, venner og allierte et godt nytt kampår i 2023!

Videoen er produsert av aktivister for å gi et overblikk over aktivitetene Kampkomiteen har deltatt i gjennom året. Vi har i mange av disse samarbeidet med andre organisasjoner og miljøer.

Overblikket viser et variert kampår, hvor Kampkomiteen blant annet har fokusert på motstand mot den imperialistiske krigen, kamp mot prisøkninger, internasjonal solidaritet, kvinnekamp og kamp mot rasisme.

Doner til Kampkomiteen