Oslo: Demonstrasjon i solidaritet med opprøret i Iran

Skrevet av aktivister i Oslo.

Lørdag 14. januar ble det holdt en markering i Oslo på Eidsvolls plass i solidaritet med det folkelige opprøret i Iran, kvinner i Iran og politiske fanger. Det ble holdt flere taler, spilt musikk og ropt en rekke slagord, blant annet «Kvinne – Liv – Frihet». Utover Eidsvoll plass var det lagt ned lys og plakater med bilder av politiske fanger og martyrer.

Doner til Kampkomiteen