Oslo: Solidaritetsmarkering for Iran

Skrevet av aktivister i Oslo.

Kampkomiteen deltok 21. januar på en markering i solidaritet med opprøret i Iran mot fascisme og represjon, og for sosialisme.

Markeringa ble arrangert av Solidaritet med revolusjonen i Iran og flere iranske politiske organisasjoner deltok. Bakken foran Stortinget ble dekket av portretter og navn på opprørere som har blitt dømt til døden eller som er drept av reaksjonen i Iran. Det ble holdt appeller om den skjerpende klassekampen i Iran og behovet for internasjonal solidaritet for å støtte deres kamp. Det ble spilt musikk, ropt slagord og man ble varmet av den kameratslige stemningen.

Kampkomiteen holdt en appell om de heroiske ofrene til de iranske massene i kampen for en bedre verden, og fordømte de kyniske forsøkene til imperialistene på å bruke opprøret til egen nytte. Det ble vektlagt at vi lever i en tid der imperialistene umulig kan vinne langvarige seiere og at de eneste som kan frigjøre Iran er det iranske folket selv, at de eneste som kan frigjøre verden er verdens folk og at det ikke nytter å trygle herskerne om frihet.

Torsdag 26.1. kl. 18 arrangerer Solidaritet med revolusjonen i Iran seminar og solidaritetskveld til støtte for politiske fanger i Iran. Kampkomiteen, Kvinnefronten, Rødt og SV deltar i panelet. Arrangementet er åpent for alle og holdes på Kuben vgs. på Økern.

Doner til Kampkomiteen