Om oss

Kampkomiteen ble stiftet 9. februar 2019 og arbeider i alle deler av landet.

Vi vil politisere, mobilisere og organisere folket til kamp og motstand.

Vi vil kjempe mot fascisme, sjåvinisme og imperialisme, for solidaritet og all makt til folket.

Vi vil være en selvstendig organisasjon, basert på ekte frivillighet og aktivisme, uten statlig eller halvstatlig finansiering.

Vi vil forene fattige og undertrykte til kamp for egne interesser, for sin velferd, for sine rettigheter og knytte dette sammen med spørsmålet om makt.

Kampkomiteens hovedformål er å arbeide med, for og blant folket, for folkemakt, folkelige krav og for internasjonal solidaritet.

Kampkomiteens grunnlag er programmet og hele organisasjonen skal arbeide i tråd med dette.

Kampkomiteens formål, arbeid og aktiviteter videreføres lokalt av alle organisasjonens lokalavdelinger. For å danne en lokalavdeling må man være minimum 3 medlemmer av organisasjonen.

Landskomiteen er organisasjonens øverste ledelse og godkjenner opprettelsen av lokalavdelinger. Den kan også selv ta initiativ til å opprette lokalavdelinger.

Ved henvendelse til organisasjonen får initiativtakerne tilsendt de nødvendige dokumentene fra ledelsen for å stifte og drive lokalavdelingen.

Bli med i Kampkomiteen!
All makt til folket!